Budgetmotion 13/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Biljettautomater för införande av passageraravgift, tillägg till allmänna motiveringen

 

Den som åker kollektivt, det vill säga med buss eller andra gemensamma färdmedel, betalar en avgift för detta. Undantaget är skärgårdstrafiken där passagerare utan bil eller annat medhavt fordon åker avgiftsfritt.

Allmänt ses skägårdsfärjorna som förlängda landsvägar i syfte att göra skärgården tillgänglig och levande. Det är en målsättning de allra flesta ställer sig bakom, även Ålands Framtid.

I jämförelse med vägtrafiken på fasta Åland kostar det X antal euro att ta sig med bil från punkt A till punkt B. Därmed bygger det på ett konsekvent resonemang att bilförarna ska betala en avgift för att ta med fordonet på färjan. Däremot haltar det vid en motsvarande jämförelse mellan gående passagerare, där en person på fasta Åland betalar en bussavgift för att åka en viss sträcka, medan den som tar skärgårdsfärjan åker avgiftsfritt. Båda åker kollektivt.

     Mot bakgrund av detta bör således gående färjepassagerare betala en avgift som motsvarar t ex bussavgift för motsvarande sträcka på fasta Åland. Liksom för buss ska man kunna lösa enskild resebiljett eller inneha månadskort för färja. Bofasta i skärgårdskommunerna bör helt eller delvis ges befrielse från avgift.

     Samtidigt måste biljettsystemet för resa med skärgårdsfärja göras enkelt och rationellt. Enklast sker det genom att placera biljettautomater i färjehamnarna. I automaterna kan såväl gående som bilburna passagerare lösa biljett med betalkort, vilket i stort sett varje person innehar i dag. Med inköpt biljett kan passagerarna passera en grind som samtidigt registrerar antalet passagerare. Grinden kan även öppnas med giltigt månadskort. På samma sätt kan bilpassagerna passera en kontroll för ombordkörning.

     En automatisering av biljetthanteringen minskar även behovet av kontrollpersonal. Således minskar kostnader samtidigt som intäkterna ökar.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att det i de allmänna motiveringarna under rubriken ”Infrastruktur- och transportpolitik” instätts ett nytt stycke med rubriken ”Passageraravgift”, som ges följande lydelse: ”I syfte att till sommaren 2015 införa passageraravgift på skärgårdsfärjorna utreder landskapsregeringen ett system för biljetthantering med automater i hamnarna.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson