Budgetmotion 13/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stefan Toivonen

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av Landskapsregeringen, verksamhet

 

 

 

I Förslag till budget för landskapet Åland 2016 föreslås under moment 20010 kostnader om 1 000 0000 för Landskapsregeringen, verksamhet.

 

Landshövding Lindbäck sade under Lagtingets högtidliga öppnande: ”Det nyvalda lagtinget har också andra krävande utmaningar framför sig. Trots de försämrade ekonomiska realiteterna är samhällets förväntningar på den offentliga sektorn – som alltid – ständigt växande. En omöjlig ekvation som kommer att tvinga självstyrelsens politiker att våga göra smärtsamma prioriteringar.

 

Som jag ser, så måste vi börja med att sänka våra egna arvoden och landskapsregeringens löner för att senare kunna sänka andra kostnader / andras intäkter på ett trovärdigt sätt.

 

Den finländska regeringen har försökt sänka kostnaderna med 5% för att stärka konkurrenskraften. Vi vet inte vilka beslut de tar, och hur de påverkar den åländska lönerna.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att anslaget under moment 20010 Landskapsregeringen, verksamheten sänks med 5 procent till 950 000 euro.

    

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Stefan Toivonen