Budgetmotion 13/2017-2018

Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Fredlund

2017-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar

 

Landskapsregeringen bör möjliggöra att studielån införs för långtidsarbetslösa ungdomar så att det kan ta körkort vid godkända trafikskolor.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 50200 (s 158) Studiestöd

Sida: 158

Ändring av motiveringen: Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att möjliggöra att långtidsarbetslösa ungdomar ska ha möjlighet att uppta studielån för att ta körkort vid godkända trafikskolor.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

 

Lars Häggblom