Budgetmotion 13/2018-2019

Utökade landskapsandelar till kommunerna

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  13/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utökade landskapsandelar till kommunerna

 

Landskapsregeringen avser att skära ner landskapsandelarna till kommunerna under kommande år med 4 miljoner euro vilket innebär ett tryck för att vi under kommande år kommer att få se skattehöjningar inom kommunerna vilket nuvarande regering ansvarar för.

 

 

FÖRSLAG   

Moment: 33000  Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)                 Sida: 148 

Ändring av anslag: ökas med 4.000.000 euro

Ändring av motivering: Följande text läggs till motiveringen:Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa nuvarande servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Lars Häggblom                                          Bert Häggblom

 

 

Runar Karlsson                                         Axel Jonsson