Budgetmotion 14/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 14/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reformering av jordförvärvslagstiftningen, tillägg till allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen konstaterar lakoniskt (sid. 7 i budgetförslaget, allmänna motiveringen) att ” arbetet med en reformering av jordförvärvslagstiftningen fortsätter i linje med den parlamentariska kommitténs betänkande från år 2009”

 

     Jordförvärvsärendena intar en central ställning i självstyrelsesystemet. Trots det är landskapsregeringens hållning anmärkningsvärt defensiv. Lagtinget hålls utanför processen, vilket också det är anmärkningsvärt i ljuset av att den parlamentariska beredningskommittén lämnade ett enhälligt förslag till denna del.

 

     Av hänsyn till att mindre än ett år återstår till nästa lagtingsval, bör lagtinget ta ett fastare grepp om reformeringen av jordförvärvslagstiftningen och slå fast en tidtabell som landskapsregeringen har att hålla sig till.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget fattar beslut om ett tillägg till den allmänna motiveringen, under avsnittet ” Hembygdsrätt- och jordförvärvsrätt”, på sid 7, av följande lydelse: ”Förslag om reformerad jorförvärvslagstiftning lämnas till lagtinget senast 1 mars 2015”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Katrin Sjögren