Budgetmotion 14/2017-2018

Utflyttade ålänningar

Tillhör ärendet: Utflyttade ungdomar
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   14/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Fredlund

2017-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utflyttade ålänningar

 

En stor del av våra ungdomar flyttar till Sverige, Finland eller annan ort i världen för att skaffa sig en utbildning eller testa på arbetslivet utanför Åland.  I budgetförslaget för 2018 framgår det ingenstans att landskapsregeringen har en strategi för att intressera dessa ungdomar för att flytta hem igen. Exempel på sådan strategi skulle vara att AMS i samband med avslutande av studier skickar ut ett informationsbrev där de föreslår några lämpliga tjänster som finns lediga på Åland just nu, samt annan matnyttig information som en student i slutskedet av sin akademiska karriär skulle kunna ha nytta av. Det landskapsregeringen har i budgeten är enbart följande ”För att stimulera återflyttning  överväger landskapsregeringen att införa ett studielåneavdrag i kommunalbeskattningen.”

 

Enligt vår mening är det viktigt att vi försöker få hem både ungdomar och äldre som utflyttat. Det är en resurs som direkt kan verka i samhället utan anpassning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Utflyttade ålänningar

Sida: sida 16

Ändring av motivering: Tillägg till motiveringen: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att under året utforma en strategi för att få utflyttade ålänningar att vilja flytta hem igen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2017

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom