Budgetmotion 14/2018-2019

Skrotbilspremie

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  14/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Skrotbilspremie

 

 I Finland infördes år 2015 en skrotbilspremie. Den som köper en ny bil och i samband med det lämnar in sin gamla bil till skrotning erhåller en skrotbilspremie om 1500 euro. Av bidraget stod staten för 1000 euro och bilbranchen för 500 euro. Ett motsvarande system bör införas under år 2019 i landskapet på samma grunder som skrotbilspremien betalades ut i Finland. Förutsättningen för att beviljas bidraget är att bilen som skrotas är minst 10 år gammal och att den nya bilen har ett koldioxidutsläpp på högst 120 g/km. Här borde koldioxidutsläppet vara högst 95 g /km.

 

Meningen med skrotbilspremien är att förnya bilparken  och därigenom få ner utsläppen vilket går i linje med landskapets rådande klimatstrategi.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment:  46000 Cirkulär ekonomi (R) (sid 155)

Ändring av anslag:  Ökas med 100.000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen

”Skrotbilspremie införs år 2019.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

 

Bert Häggblom                                                                Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson