Budgetmotion 14/2020-2021

Fortsatt utveckling av tandvården

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  14/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fortsatt utveckling av tandvården

 

Under regeringen Sjögrens mandatperiod togs ett tandvårdsprogram fram med syfte att utveckla och förbättra tandvården på Åland. De åtgärder som föreslogs i programmet är nu genomförda, i och med förslaget till begränsade tandvårdssedlar som ingår i budgeten.

Det är därför dags att ta nästa steg i utvecklingen, som enligt Ålands socialdemokrater måste ha som syfte att tandvården inkluderas i den allmänna hälsovården, och att ekonomiskt utsatta grupper inte väljer bort tand- och munhälsa för att man inte har råd med den.

Vi föreslår att man tar fram ett nytt tandvårdsprogram med uppdrag att utreda hur man kan komplettera den allmänna tandvården så att den också utgår från inkomstgränser, för att bäst nå de mest ekonomiskt utsatta.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Hälso- och sjukvård

Sida: 23

Följande text läggs till: ”Ett nytt tandvårdsprogram tas fram med syfte att utveckla den allmänna tandvården på Åland och utreda hur man kan komplettera den allmänna tandvården så att den också utgår från inkomstgränser.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell