Budgetmotion 15/2017-2018

Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatt i landskapet

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom

2017-13-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatt i landskapet

 

Landskapsregeringen avser att införa ett system med fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatta i landskapet.

 

Vi anser att detta förslag bör strykas i allmänna motiveringen på sidan 102 i budgetförslaget,

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 670 Främjande av fiskerinäringen

Sida: 102

Ändring av motiveringen: Stycke 5 stryks

 

Moment: 67010 Fiskevård

Sida: 103

Ändring av anslag: Minskas med 300.000 euro

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund