Budgetmotion 15/2020-2021

Stryk anslag för tunnelutredning

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    15/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stryk anslag för tunnelutredning

 

Landskapsregeringen föreslår ett anslag på 50.000 euro för en parlamentarisk kommitté som ska utreda förutsättningarna för en tunnel till Föglö. I budgeten ingår också 50.000 euro för en projektingenjör som ska jobba både med tunnelutredningen och Prästösundsbron Vi menar att tunnelfrågan redan är utredd, och att sannolikheten att man uppnår en enighet om projektet är obefintlig, särskilt som landskapsregeringen samtidigt avser satsa 400.000 euro på att gå vidare med att bygga en bro över Prästösund. Att finansiera utredningar för att behålla husfriden i regeringsblocket är inte en vettig användning av skattemedel.

 

 

FÖRSLAG  

 

Moment: 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, s 107

Ändring av anslag: Sänks med 100.000

Momentmotivering: Föreslås att stycket som inleds med "Landskapsregeringen har avbrutit upphandlingen..." på sidan 107 stryks.

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell