Budgetmotion 16/2018-2019

Penningautomatmedel

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Penningautomatmedel (R)

 

Det har genom laga kraft vunnen dom framkommit att enskilda företag och företagare har drabbats hårt ekonomiskt av spel som inte bör anses uppfylla de krav landskapet Åland skall ha beträffande ansvarsfullt spel. Landskapet har brustit i sin kontroll och uppsikt av verksamheten inom Ålands Penningautomatförening på ett sådant sätt att de som drabbats bör ersättas med de medel som kommit landskapet till del genom influtna penningautomatmedel.

 

Vi önskar inte peka ut någon enskild som ansvarig för det inträffade utan anser att frågan är om landskapets ansvar för ansvarsfullt spel och som gör att trovärdigheten för bedrivna spel inom Ålands Penningautomatförening kan ha ett högt anseende. Enligt det som har framkommit borde beloppet jämte räntor som drabbat olika företag och företagare uppgå till ca 1 000 000€.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 35000 Penningautomatmedel (R) (s 150)

Ändring av anslag: Kostnaderna ökas med 1 000 000€

Följande text läggs till motiveringen under anslaget: "Av anslaget under momentet reserveras 1 000 000€ att användas så att alla som konstaterats att ha drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands Penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada."

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Bert Häggblom                                                                  Lars Häggblom

 

 

 

Runar Karlsson