Budgetmotion 17/2017-2018

Återställd antagning till utbildning i Sverige

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 17/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Återställd antagning till utbildning i Sverige

 

I slutet av hösten 2016 omvärderades åländska studerandes betyg för att söka in på universitets- och högskoleutbildningar i Sverige. Efter att den nya värderingen nu tillämpats för första gången visas tydligt att tröskeln för att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna har höjts för åländska studerande. Tabellen nedan ger några exempel på hur förändringen har slagit ut och visar vilket åländskt betygsmedeltal som krävdes före och efter förändringen.

 

 

Utbildningsprogram

Betygsmedeltal
hösten 2016

Betygsmedeltal hösten 2017

Läkarprogrammet, Uppsala

9,40

9,63

Läkarprogrammet, KI

9,50

9,70

Läkarprogrammet, Lund

9,40

9,70

Juristprogrammet, Uppsala

9,20

9,33

Ekonomiprogrammet, Uppsala

9,10

9,27

Systemvetarprogrammet, Uppsala

8,36

8,56

                                                                 Källor: UHR, Ålands Lyceum
     Tillgången på kvalificerad arbetskraft är en ödesfråga för det åländska samhällets utvecklingen. I dag väljer ca 70 % av de åländska studenterna att söka högre utbildning i Sverige, en siffra som kan komma att öka på grund av språkutvecklingen i Finland. Därför bör regeringen förhandla med Sveriges regering om att med stöd av Ålandsöverenskommelsen återställa betygsvärderingen så att åländska studeranden inte på ett otillbörligt sätt missgynnas vid antagning till högskola och universitet. Den åländska gymnasieutbildningen har konsekvent hållit och håller hög standard, vilket självfallet även framöver ska återspeglas i betygsvärderingen för att söka högre utbildning i Sverige.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 855 Ålands gymnasium

Sida: 134

Kapitelmotivering: Föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Åtgärder vidtas under året för att återställa värderingen av åländska gymnasiebetyg för ansökan till kvalificerade utbildningar i Sverige inför antagningen till hösten 2018.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund