Budgetmotion 17/2018-2019

Understöd för varutransporter i skärgården

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 17/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Understöd för varutransporter i skärgården

 

Vår skärgård är beroende av att varutransporterna fungerar då det är en livsnerv för skärgårdsborna. I och med att stödet för varutransporterna i skärgården lyfts bort kommer det att innebära stora svårigheter för en fungerande vardag i skärgården. En samstämmig skärgårdsbefolkning påtalar att behovet av ett understöd är reellt och nödvändigt.

 

Genom återinförandet av understöd för varutransporter i skärgården tryggas skärgårdsbornas basbehov.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75100 Understöd för varutransporter i skärgården (s. 173)

Ändring av anslag: återinförs ett anslag om 280.000 euro

Momentmotivering: Motiveringen till momentet får följande lydelse: ”Anslaget avser trygga varutransporter i skärgården.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Lindholm                                      Jörgen Pettersson

 

 

 

Britt Lundberg                                           Runar Karlsson

 

 

 

Veronica Thörnroos