Budgetmotion 17/2020-2021

Tillräcklig finansiering för public service

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   17/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillräcklig finansiering för public service

 

I en omvärld där polariseringen växer och desinformation sprids allt snabbare med hjälp av bland annat sociala medier spelar public service en mycket viktig roll i att förmedla saklig, korrekt och opartisk information till ålänningarna. Den starka public servicetraditionen i Norden är en av demokratins grundpelare och den lokala bevakningen en viktig självstyrelsefråga. Behovet av information är extra stort i tider av kris. Genom den planerade övergången till medieavgift av skattenatur år 2021 var syftet att trygga en tillräcklig finansiering av public service till ålänningarna. Som i alla reformer uppstår i skarvarna nya aspekter och saker som inte faller ut som avsett. Osäkerheten kring intäktsnivån i kombination med coronaeffekter gör det ekonomiska läget mycket svårt för Ålands radio och TV i en tid när bolagets verksamhet är som viktigast. Landskapsregeringen bör därför söka en lösning för att trygga en tillräcklig finansiering av public service-verksamheten. Exempelvis kunde uppdraget som nödmeddelare vara en beredskap för vilket landskapet tillskjuter medel som motsvarar kostnaderna för dejourering.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Media

Sida: 29

Följande text läggs till: ”Övergången från licenssystemet till en mediaavgift i kombination med corona-situationen påverkar finansieringen för public service-verksamheten negativt. Landskapsregeringen söker inför tilläggsbudgeten ett sätt att trygga en tillräcklig finansiering till Ålands radio och TV, exempelvis genom att särskilt finansiera beredskapen kring nödmeddelanden.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman