Budgetmotion 18/2017-2018

Säsongsanpassad SFI-utbildning

Tillhör ärendet: Säsongsanpassad SFI-utbildning
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 18/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Säsongsanpassad SFI-utbildning

 

Det är viktigt i åländska samhället att kunskapen i svenska för inflyttare utan kunskaper i svenska ges snabbt möjlighet till språkundervisning. Den bästa integrationen sker dock i regel när undervisningen kan kombineras med arbete och undervisningen bör därför så lång som möjligt även anpassas till näringslivets behov.

     Ett problem som flera gånger har lyfts upp från olika håll är att de offentligt arrangerade språkkurserna, svenska för invandrare (SFI), börjar vid tidpunkter där arbetsgivaren fortfarande har behov av arbetskraft, framförallt inom turistbranschen och specialodlingarna. Resultatet av detta blir att branschen plötsligt står utan arbetskraft trots att säsongen fortfarande pågår eftersom SFI kurserna startar i början av augusti. Kursstarten borde således anpassas så att de synkroniserar bättre med säsongsbetonade branscher där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande, förslagsvis genom att flyttas fram åtminstone en månad.

 

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Integration och flyktingmottagning

Sida: 23

Följande text läggs till: ”Under året initieras åtgärder för att på lämpligt sätt anpassa SFI-kurserna så att säsongsarbetskraften i större utsträckning finns tillgänglig under hela säsongen.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Brage Eklund                      Axel Jonsson