Budgetmotion 18/2018-2019

Ålands politiska system

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 18/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands politiska system

 

I förslaget till Ålandsbudget för 2019 redogörs för allehanda problem som landskapsregeringen upplevt i relationerna med Finland. Undertecknade håller till alla delar med om den frustration som det politiska Åland känner efter upprepade löftesbrott och ovilja att medverka till autonomins utveckling från de som idag företräder den finska staten.

 

Utöver den speciella politiska situation som under innevarande mandatperiod präglat Finlands regering och därmed förhindrat åländska framgångar, anser undertecknade att det finns orsak att från åländsk sida utreda behovet av att förstärka det politiska systemets resurser.

 

I mångt och mycket är Åland ett politiskt u-land när det gäller fördelningen av resurser i form av pengar och personal till stöd för den politiska vardagen. Såväl lantrådet, ministrar och lagtingsgrupperna saknar därmed assistens i vardagen när det gäller politiska initiativ och utredningar.

 

Resultatet är att Åland i externpolitiken är ytterst beroende av att ledande tjänstemän utöver sitt ordinarie arbete har förmåga att supporta den politiska sfären med det som kunde benämnas för närmast politiska insatser.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Kompetens i förvaltningen för att driva en egen ekonomisk politik

Sida:14

Följande text läggs till: ”Därutöver avser landskapsregeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en konsekvensutredning rörande dagens externpolitiska arbete och komma med förslag om hur det politiska systemets resurser bäst kunde stärkas i syfte att uppnå bättre framgång med åländska reformbehov.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Harry Jansson                                                                 Runar Karlsson

 

 

Roger Nordlund                                        Jörgen Pettersson

 

 

 

Veronica Thörnroos