Budgetmotion 18/2020-2021

Utvidgad läroplikt

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   18/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utvidgad läroplikt

 

I riket införs från 1.8.2021 en utvidgad eller förlängd läroplikt. Förslaget kommer från Etla och syftar till att höja utbildningsnivån och konkurrenskraften i landet. Reformen innebär att läroplikten innefattar också andra stadiets utbildning och gäller tills man är 20 år. För den skoltrötta, den omotiverade eller den som vill ha ett sabbatsår finns alltså möjligheter och tanken är att utbudet ska vara så mångsidigt så att alla kan hitta sin väg till en gymnasieexamen. Dagens och morgondagens arbetsliv erbjuder nämligen inte många jobbmöjligheter för den som endast har en grundskoleexamen. Eftersom det åländska utbildningsväsendet är nära förknippat med det finländska så kommer reformen i riket att på olika sätt påverka också Åland. Det är därför viktigt att utreda på vilket sätt den nya lagstiftningen i riket direkt eller indirekt påverkar utbildningarna hos oss. Landskapsregeringen bör också på basen av objektiva fakta sakligt ta ställning till om inte Åland bör inför reformen även här för att inte ge de åländska ungdomarna sämre förutsättningar än ungdomarna i riket. Landskapsregeringen bör i första tilläggsbudgeten tillskjuta medel så att utbildningen också på Åland från 1.8.2021 blir kostnadsfri.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Utbildnings- och kulturpolitik, Gymnasienivån och vuxenutbildningen

Sida: 36

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen utreder hur införandet av förlängd läroplikt i riket direkt och indirekt påverkar den gymnasiala utbildningen på Åland samt värderar om inte reformen också bör införas i landskapet för att ge de åländska ungdomarna likvärdiga utbildningsmöjligheter. I tilläggsbudget upptas medel för läromedel och material som de studerande idag själva bekostar.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman