Budgetmotion 19/2015-2016

Tillhör ärendet: En åländsk språkombudsman
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 19/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En åländsk språkombudsman

 

 

Utmaningarna för det svenska språkets ställning i Finland blir allt svårare. Den planerade reformen av hälso- och sjukvården riskerar att resultera i ytterligare domänförluster för det svenska språkets i Finland bli ytterligare en bricka i den pågående avvecklingen av landets andra nationalspråk. Finlands grundlags allt mer teoretiska stadgande om två nationalspråk utmanas ständigt av den praktiska verkligheten i finlandssvenskarnas och ålänningarnas språkliga vardag.

     Självstyrelsepolitiska nämnden ordnade i samband med behandlingen av den självstyrelsepolitiska redogörelsen ett öppet hörande av språkrådet den 7 april 2015 där möjliga sätt att hantera de växande utmaningarna diskuterades. I det efterföljande betänkandet skrev nämnden följande: Nämnden anser mot denna bakgrund att landskapsregeringen bör överväga att öppna en möjlighet för allmänheten att vända sig till ett organ på Åland i alla olika typer av ärenden som gäller svenska språket.” och nämnde Ålands ombudsmannamyndighet som en tänkbar lösning.

     Trots den tydliga beställningen från ett enigt lagting framgår det inte i budgeten om regeringen har gjort några överväganden eller vad de eventuellt resulterat i.

     Eftersom det är sannolikt att de språkliga problemen i ålänningarnas vardag kommer att öka är det viktigt att det finns en instans att vända sig till för konkreta råd och och samtidigt ge oss beslutsfattare bättre möjlighet att skapa en helhetsbild över de problem som upplevs i den åländska vardagen för att rätta till felaktigheter och utveckla självstyrelsen där dagens behörighet inte räcker till.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till kapitel 826 Ålands ombudsmannamyndighet , ges följande tillägg: ”Mot bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund