Budgetmotion 19/2018-2019

Frivilliga kommunprocesser

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 19/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2018-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Frivilliga kommunprocesser

 

I skrivande stund tyder allting på att landskapsregeringen och dess stödpartier kommer att sakna juridiska möjligheter att med tvång slå samman kommuner under år 2019. Det är ändå viktigt att de pågående frivilliga processerna uppmuntras och underlättas.

Av motiveringen till moment tyder valet av begreppet "kommunstrukturreform" på att landskapsregeringen uttryckligen vill koppla anslaget till lagförslag LF 21/2017-2018. Detta vore olyckligt.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet (sid. 49)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: I momentmotiveringen ersätts texten "Av anslaget föreslås 40.000 euro för att bistå kommuner med att samordna verkställandet av den föreslagna kommunstrukturreformen" med följande lydelse:

Av anslaget föreslås 40.000 euro för att bistå de kommuner som inlett eller inleder en frivillig process för samgående med en eller flera andra kommuner.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2018

 

 

 

Harry Jansson                                                                 Roger Nordlund

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson

 

 

Runar Karlsson