Budgetmotion 19/2020-2021

Kvalitetshöjande satsning på hamnområden

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   19/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kvalitetshöjande satsning på hamnområden

 

Covid 19 pandemin har gjort att många väljer att resa med skärgårdsfärjorna och med egen båt. Fortsätter situationen kan det inhemska resandet stärkas och skärgårdarna få fler gäster än vanligt. Då är trivsel och kvalitet ombord på färjorna viktig, men också hamnarna de kommer till. Landskapsregeringen är tvungen att arbeta med förnyelsen av broar och hamnar, men bör inte heller försumma hamnområdenas infrastruktur. Dessa är en inkörsport för gäster och resenärer. De senaste åren har gästhamnarna genomgått en betydande ansiktslyftning genom bl.a. Smart Marina-projektet. Det är viktigt att också landskapet tar sitt ansvar när det gäller skärgårdens turism och skapar trivsel och affärsmöjligheter i skärgården.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Regional utveckling

Sida: 34

Följande text läggs till: ”Landskapet inleder en kvalitetshöjande satsning på hamnområden för att förstärka turismen och inresandet via skärgården genom att bygga trivsamma faciliteter som väntstugor, toaletter, försäljningsställen med mera. På basen av en inventering föreslås att medel för investering och projektledning upptas i kommande tilläggsbudget.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman