Budgetmotion 2/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 2/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kompetensregister över studerande, ändring av motiveringen

 

Varje år utexamineras 100-tals elever från de olika åländska gymnasieprogrammen. Många av dem söker sig ut i världen för vidare studier och bygger därmed upp värdefull kompetens.  Färre återvänder hem till Åland efter studierna. Istället bygger man en karriär någon annanstans. Många fler skulle säkert komma om de fick en liten påstöt hemifrån om att de behövs och i vissa fall helt nödvändiga för att utveckla Åland.

     Samtidigt finns det åländska företagsbranscher som söker efter kompetent arbetskraft med ljus och lykta. T.ex. inom IT-sektorn är åländska företag tvungna att öppna filialer i Finland och Sverige för att det inte finns personal med rätt kompetens och profil att anställa på Åland.

     Vår tro är att det skulle vara värdefullt om det gick att följa de åländska ungdomar som flyttat iväg för studier. Ett sätt för att göra detta är att bygga upp en kunskapsbank som kunde matcha myndigheter, företag och kompetenta ungdomar. Studiestödregisteret vore det naturliga verktyget bara det går att handha så det uppfyller de regler som finns i personregisterlagstiftningen.

     Det finns ett register redan i Komhem.nu. Men det är inte tillämpligt i detta fall. Sommarträffarna som ordnas för studerande är också viktiga för att knyta kompetens till hembygden. Men för att få ett effektivt system bör det byggas upp en särskild databas för ändamålet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det under rubriken ”Utbildnings- och kulturpolitik” i allmänna motiveringen sid. 25 införs ett nytt stycke enligt följande: ”Landskapsregeringen startar under året ett projekt i syfte att kartlägga vilka utbildningar de elever som lämnar gymnasiet går vidare till och vilken kompetens de bygger upp. Om det med beaktande av personregisterlagstiftningen är möjligt byggs en databas upp som ett kontaktforum mellan myndigheter, företag och kompetenta ungdomar.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund