Budgetmotion 2/2019-2020

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  2/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

 

Avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks.

 

 

FÖRSLAG

    

 Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (sid. 149)

Ändring av anslag: Sänks med 1.800.000 euro

Momentmotivering: Att det tredje stycket under rubriken ”utgifter” i momentmotiveringen utgår.

                     

 

Mariehamn den 8 november 2019

 

 

 

Stephan Toivonen