Budgetmotion 20/2014-2015

Tillhör ärendet: Operation giftfritt dagis
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 20/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Operation giftfritt dagis, tillägg till kapitelmotivering

 

 

Eftersom barn växer och utvecklas är de en grupp som är särskilt känslig för påverkan av kemikalier. Den så kallade cocktaileffekten oroar forskare världen över, det som händer när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar. Hormonstörande ämnen är vanliga i vardagsprodukter. Det är ämnen som är skadliga för oss människor, men de hamnar också i naturen där de har en stark negativ miljöpåverkan.

 

På dagis är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på dagis. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där. Barn är också känsligare och påverkas mer än vuxna.

 

Genom projektet ”Operation giftfritt dagis” kartläggs det hur det ser ut i inomhusmiljön i åländska daghem. Konkreta handlingsplaner tas fram för att sanera daghemmen, med siktet inställt på en så giftfri miljö som möjligt för barnen. 

 

Genom att en kunskapsbas byggs upp kan vi genom inköp och upphandling välja det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt, ta fram förbättringsåtgärder för att minska exponeringen av miljögifter i dagismiljö, väcka förståelsen för att vanliga vardagsprodukter kan läcka farliga kemikalier och att man som konsument kan göra skillnad i sin egen närmiljö genom att göra aktiva val.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen under kapitel 43000 Allmän miljövård, verksamhet, infogas en ny punkt i 3 enligt följande: "- i samarbete med miljöorganisationer inom tredje sektorn genomföra projektet Operation giftfritt dagis."

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson