Budgetmotion 21/2017-2018

Åtgärder för sänkta verksamhetskostnader

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 21/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åtgärder för sänkta verksamhetskostnader

 

Nästa år föreslås verksamhetskostnaderna föreslås öka med 6,3 miljoner euro, eller 3,3 %, i förhållande till 2017 års budget trots att budgeten fortfarande visar ett stort underskott. Samtidigt har inflationen de senaste åren varit runt 1 % och beräknas uppgå till 1,6 % år 2017. Verksamhetskostnaderna bör således inte tillåtas att stiga mer än 2 % för att bibehålla en oförändrad verksamhet i reella termer. Det skulle innebära en kostnadsökning om 3,8 miljoner euro, d.v.s. 2,5 miljoner lägre än regeringens förslag.

     Istället för att påföra ålänningarna nya skatter och avgifter för att lappa budgetunderskottet bör regeringen lägga fokus på att minska verksamhetskostnaderna. Särskilt när den privata sektorn visar svag eller negativ tillväxt är det avgörande att den offentliga sektorn inte tillåts växa planlöst.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Ekonomisk politik

Sida: 16

Följande text läggs till: ”Regeringen återkommer till lagtinget i tilläggsbudget med förslag på åtgärder till minskade verksamhetskostnader om 2 500 000 €.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Brage Eklund                      Axel Jonsson