Budgetmotion 22/2017-2018

Nekande av fullmakt till externa lån

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 22/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nekande av fullmakt till externa lån

 

 

I budgetförslaget föreslås att lagtinget ger regeringen ett bemyndigande att uppta erforderliga lån för budgetens förverkligande. I ett läge där självstyrelsen till överväldigande del finansieras på basen av avräkningen från staten och således har väldigt svårt att påverka sina inkomster anser vi det principiellt riskabelt att ta till externa lån för att klara utbetalningar när likviditeten når bristningsgränsen.

     Vi föreslår därför att lagtinget av princip inte beviljar regeringen fullmakt att gå till banken. Istället bör de återkomma till lagtinget om kassan töms för att ge lagtinget möjlighet att besluta om alternativa möjligheter att politiskt lösa en situation där regeringens och lagtingets åtaganden inte kan finansieras med egna medel.

     Den som är satt i skuld är icke fri, särskilt den som inte får försörja sig själv.

 

 

 

FÖRSLAG

      

Landskapsregeringens klämförslag

Sida: 42

Följande text stryks:samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                       Brage Eklund