Budgetmotion 2/2017-2018

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 2/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att 70.000 euro detta moment skall användas för att stöda investeringar i gasstation för personbilar och bussar, vilket på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland. Avsikten är att inleda uppbyggnaden med en gasstation tankningsmöjligheter både för ålänningar och turister. Åtgärden bör ingå som en del i den klimat- och energistrategi som landskapsregeringen bereder.

 

 

FÖRSLAG

    

 Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) s 177)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”70.000 av detta moment skall användas till investering i en gasstation.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen