Budgetmotion 22/2018-2019

Hudcancerscreening

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    22/2018-2019

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hudcancerscreening

 

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat både i Sverige och Finland och därigenom finns det fog för att anta att motsvarande ökning även finns på Åland. Ålands Cancerförening arrangerade screeningdagar så kallade Prickdagar under våren. Två hudspecialister undersökte under två dagar 380 personer varvid 40 personer opererades vid en privat läkarmottagning och 3 personer remitterades till hudpolikliniken vid Ålands hälso- och sjukvård.

 

En cancerdiagnos är alltid tung att bära både för den drabbade samt anhöriga. Genom att i ett tidigt skede upptäcka och behandla en hudtumör minskas den enskildes lidande och prognosen förbättras. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är uteblivna eller förkortade sjukskrivningar att föredra framom det motsatta. Rent kostnadsmässigt är screeningundersökningar betydligt billigare än behandling av cancer.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsavgifter s 72

Ändring av anslag: ökas med 50 000

Momentmotivering: Motiveringen får ett tillägg med följande lydelse: ”Under 2018 ska alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken "prickar" kontrollerade och behandlade.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson                                      Harry Jansson

 

 

Britt Lundberg                                           Runar Karlsson