Budgetmotion 23/2015-2016

Tillhör ärendet: Köpstopp på nya markområden
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 23/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Köpstopp på nya markområden

 

 

En av orsakerna till att fastighetsverket bildades var att minska regeringens roll som fastighetsägare. Trots detta föreslår regeringen återigen ett anslag för inköp av nya markområden, vilket ytterligare bidrar till ett växande budgetunderskott.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R), utgår

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund