Budgetmotion 23/2017-2018

Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 23/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö

 

Den planerade kortruttsatsningen på västra Föglö innebär bestående ingrepp i känslig, orörd natur. Sprängningar, bankningar, bygget av nya vägar och dessutom en bro gör att genuina naturvärden går förlorade för alltid. Projektet är illa underbyggt och möter stort motstånd hos den åländska folkopinionen.

     Kritiken mot kortruttsprojektet på västra Föglö riktar sig främst mot att regeringen överhuvudtaget inte beaktat alternativ med modern driftsteknik och anpassat tonnage, utan bygger sina ekonomiska kalkyler på fortsatt dieseldrivna fartyg i 50 år framöver.

     Föreningen Ålands natur- och miljö invänder mot att stora miljövärden går förlorade. Även internt inom förvaltningen möter projektet kritik från miljöbyrån för att inte vara tillräckligt utrett vad gäller projektets miljöpåverkan.

     Trots kritiken rullar projektet på. Geologiska mätningar görs och kontrakt skrivs under. Lagtingets beslut om ett hållbart Åland 2051 förpassas plötsligt till byrålådan när regeringen och dess stödpartier vill plocka fram dynamit och betong och skövla orörd natur.

     En effektivare skärgårdstrafik är välkommen, men inte enligt den fastslagna planen för västra Föglö med väg- och broförbindelse till Gripö och ett nytt färjfäste där. Istället för att skövla oersättliga naturvärden för att spara in 10 minuter på färjepasset bör regeringen lägga budgetmedel på att byta ut dagens mycket föråldrade, omoderna, oändamålsenliga och bränsleslukande skärgårdsfärjor och satsa på miljöanpassat modernt, effektivt tonnage.

     Vill regeringen trots det göra rutten för Föglölinjen rakare och därmed snabbare kan grynnan vid Ekholmssund sprängas bort för en betydligt lägre summa än de beräknade 25 miljoner euro som projektet på västra Föglö beräknas kosta.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R)
Sida: 197
Momentmotivering: Föreslås att motveringen ges följande tillägg: ”Investeringsfullmakten för kortruttsinvesteringarna på västra Föglö återtas och regeringen stoppar omgående utbyggnadsplanerna.”

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Brage Eklund                      Axel Jonsson