Budgetmotion 23/2018-2019

Bro över Prästösund

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 23/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bro över Prästösund

 

En bro över Prästösund är en infrastrukturell satsning som ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv har stark bärkraft. Det är en satsning som stärker hela norra Åland och skapar nya möjligheter för utbyte av tjänster både på individ- och kommunal nivå. Därtill ökar det tryggheten speciellt för Vårdöborna då blåljus personal alltid snabbt och enkelt kan ta sig över sundet.  En fast förbindelse stärker Vårdö som kommun och ökar möjligheterna till inflyttning och näringslivsexpansion.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Kortrutt

Sida: 38

Följande text läggs till: ”I syfte att stärka norra Åland som region och skapa möjligheter för ett utvecklat samarbete på kommunalnivå aktiveras och intensifieras planerna på en fast förbindelse över Prästösund.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson