Budgetmotion 24/2014-2015

Tillhör ärendet: Nya upphandlingsdirektiv
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nya upphandlingsdirektiv, ändring av detaljmotivering

 

 

Tre nya EU-direktiv för offentlig upphandling har antagits och ska implementeras senast under våren 2016. Det sker mot bakgrund av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt enligt vilken offentlig upphandling spelar en nyckelroll. Två direktiv är reviderade och ett är helt nytt, bl.a. ska hänsyn tas till varornas och tjänsternas livscykelkostnader, det blir lättare att förhandla om anbuden och det blir förenklingar för små, medelstora och nystartade företag. Det nya regelverket kommer att göra hela upphandlingsområdet enklare, effektivare och mer tillgängligt för småföretagarna. Det kommer att gynna företag och hemmamarknaden.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen under moment 300, finansavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning, Upphandlingar, stryks första stycket och ersätts av texten ”att ny upphandlingslagstiftning enligt de nya direktiven implementeras.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson