Budgetmotion 24/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Undersökning av möjligheten att privatisera Guttorp

 

 

En av följderna med övergången till ett fastighetsverk är att de verkliga fastighetskostnaderna för respektive verksamhet synliggörs på ett tydligare sätt. Av budgetförslaget framgår att verksamheten för Ålands fiskodling vid Guttorp totalt beräknas kosta 992 000 euro varav 55 % eller 546 000 är kostnader för fastigheten enligt de nya internhyresprinciperna medan endast 45 % är kostnader för den faktiska fiskodlingen.

     Med tanke på det synnerligen ekonomiskt ansträngda läget borde verksamheten konkurrensutsättas, förslagsvis genom att undersöka möjligheten att köpa in motsvarande fisk utifrån. På så sätt bör vi få en klar bild av om det är optimalt att upprätthålla verksamheten i dagens kostnadstunga lokaler.

     Utplanteringen har betydelse för såväl sportfisketurismen och yrkesfisket och är således en viktig del i den åländska fiskepolitiken, varför det är centralt att vi säkerställer oss om att vi får mesta och bästa möjliga fisk för våra skattepengar.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att detaljmotiveringen till moment 86500 Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet, ges följande tillägg: ”Under årets undersöks möjligheterna att konkurrensutsätta verksamheten”.

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund