Budgetmotion 24/2018-2019

Tryggad hälso-och sjukvård på Norra Åland

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tryggad hälso-och sjukvård på Norra Åland

 

Godby Hälsocentral, med ett upptagningsområde med fler än 10000 personer, erbjuder högkvalitativa och närproducerade hälso- och sjukvårdstjänster. Verksamheten är bevisligen effektiv och efterfrågan på tjänsterna hög. Av oklar anledning är mottagningen dock bara öppen för besök fyra vardagar i veckan. Att inte utnyttja verksamhetslokalerna fullt ut, det vill säga för fem vardagar i veckan är samhällsekonomiskt oförnuftigt. Och för den enskilde, som är van att besöka Godby hälsocentral, är de praktiska  omständigheterna många gånger försvårande om besöket skall ske i Mariehamn.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Godby Hälsocentral

Sida: 26

Följande text läggs till: ”För att möjliggöra närproducerade och högkvalitativa sjukvårdstjänster på norra Åland, till gagn både för den enskilda och samhället i stort, utökas öppethållningstiderna  vid hälsocentralen i Godby från nuvarande fyra till fem vardagar i veckan.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson