Budgetmotion 25/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 25/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sälj ut gamla statliga fastigheter

 

 

Sedan 2008 har regeringens likvida medel sjunkit från en nivå på över 170 miljoner euro till 56,2 miljoner euro den sista augusti 2015. Flera stora beslutade investeringar har ännu inte verkställts, och den dag så sker kommer likviditeten att minska ytterligare. Det stora investeringsbehovet framöver gör det därför nödvändigt att minska verksamhetskostnaderna för att undvika externa lån.

     En kompletterande åtgärd borde samtidigt vara att frigöra kapital genom försäljning av de fastigheter som inte behövs för den egna verksamheten. Enligt den nya värderingen beräknas fastighetsverkets balansvärde uppgå till 175 miljoner euro per den 1 januari 2016. I detta ingår dels de 7 fastigheter som överlåtits från staten som består av gamla sjöbevakningsstationer och hyresfastigheter som knappast heller kan anses behövliga för regeringens verksamhet.

     Fastighetsverket kommer samtidigt att överta rollen som Ålands största skogsägare, en uppgift som mycket väl kunde överföras på det privata för att frigöra ytterligare kapital. 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till moment 89230 Landskapets fastighetsverk,  under rubriken ”Verksamhet, mål och fullmakter” ges följande tillägg: ”Under året genomförs en utförsäljning av de tidigare statliga fastigheter som överlåtits åt landskapet, därtill återkommer regeringen till lagtinget under året med förslag på övriga fastigheter och markområden som inte behövs för den egna verksamheten och därför bör avyttras”.

 

att anslaget under moment 89230 Landskapets fastighetsverk ökas med 1 000 000 euro.

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund