Budgetmotion 25/2018-2019

Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 25/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet

 

Konkurrensutsättning är inte ett självändamål men kan vara en möjlighet för landskapet att med bibehållen servicenivån minska kostnaderna. Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan således kostnaderna sänkas på årsbasis. En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar även nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom branschen.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Infrastruktur- och transportpolitik

Sida: 38

Följande underrubrik och text läggs till:

”Vägunderhåll

En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar  nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom branschen. Under 2019 inledes arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson