Budgetmotion 25/2020-2021

Enmansföretagarnas situation

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   25/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Enmansföretagarnas situation

 

När det offentliga går in med stödinsatser finns alltid risken att marknader störs så att någon part lider otillbörlig skada. En grupp som nu fallit emellan är enmansföretagarna.

 

Företag med anställda får återta tidigare permitterad personal, eller nyanställa en som är arbetslös, med stödinsatser om 75% av den kollektivavtalsenliga lönen. Personer som startar helt nya företag erhåller förhöjd dagpenning.

 

En grupp som faller emellan är de befintliga enmansföretagen. Det är en grupp som till och med årsskiftet har kunnat erhålla förhöjd dagpenning genom att permittera sig själva. En ovanlig och stark åtgärd för att undvika att friska enmansföretag går i konkurs.

 

Men efter årsskiftet råder en ny situation. Landskapsregeringens stöd till företag som anställer arbetslösa försätter enmansföretagare i en försämrad situation eftersom att de, trots att de permitterat sig själva, inte ses som arbetslösa. De måste således konkurrera på en redan mycket tuff arbetsmarknad och dessutom kostar de företagen mer att anställa. På samma sätt är det under perioden då stöden utfaller troligt att företag anställer personer med 75% stöd istället för att köpa tjänster av enmansföretagare.

 

Därtill måste tilläggas att det inte är en enkelt erhålla socialbidrag som företagare.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Arbetsmarknad

Sida: 30

Följande text läggs till: ”Åland har en hög andel enmansföretag, vilkas överlevnad är viktig för att upprätthålla sysselsättning. De stöd som är aktuella efter årsskiftet, förhöjd dagpenning för nya företagare och stöd vid återanställning av permitterade eller nyanställning av arbetslösa, kan inte nyttjas av enmansföretagare varför de försatts i en otillbörligt försämrad situation på arbetsmarknaden. Därutöver har stöden försatt enmansföretagarna i en försämrad situation såväl på marknaden och som arbetssökande. Effekten av de tidigare antagna stöden var inte avsedd varför landskapsregeringen i skyndsam ordning återkommer i tilläggsbudget för att inte försätta enmansföretagen i sämre situation än andra företag eller arbetstagare.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 4 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund