Budgetmotion 26/2017-2018

Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar

 

 

     Regeringen föreslår ett avdrag i kommunalbeskattningen om 100 € för personer med en beskattningsbar inkomst under 35 000 €. Inkomstgränsen ökar progressiviteten i beskattningen och straffar dem som utbildat sig, arbetat hårt eller på annat sätt slitit ihop inkomster över den angivna gränsen. Förslaget har därmed tydliga socialistiska förtecken, vilket får anses förvånande med tanke på att regeringen är beroende av borgerligt stöd i lagtinget för att uppnå majoritet för sina förslag.

     Vi menar att alla ålänningar som de senaste åren har varit med och arbetat ihop och betalat de betydande ökningarna av kommunernas kommunalskatteintäkter förtjänar att behandlas lika och vi föreslår därför att avdraget kommer alla ålänningar med beskattningsbara inkomster tillgodo.

     Förslaget medför en merkostnad om 1 200 000 € i förhållande till regeringens förslag. Finansiellt utrymme för satsningen bör skapas genom minskade verksamhetskostnader.

      

 

FÖRSLAG

    

Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)

Sida: 148

Ändring av anslag: Anslaget föreslås ökat med 1 200 000 €

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund