Budgetmotion 26/2018-2019

Fortsatt god närservicen på hela Åland

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fortsatt god närservicen på hela Åland

 

Kassaflödet till Åland har varit starkt de senaste åren och landskapsregeringens egen verksamhet tycks expandera dels i form av olika projekt och dels med olika konsultanställningar. I syfte att skapa en bild av ett Åland i ekonomisk kris har landskapsregeringen konstruerat nya ”kreativa” bokföringsrutiner. De faktiska inbesparingar som har gjort eller är planerade att göras kommer i huvudsak att drabba de åländska kommunerna.  Enligt budgetförslaget skall överföringarna, i form av landskapsandelar, minskar i storleksordningen 4 miljoner vilket motsvarar cirka 10 procent. Då kommunernas viktigaste men även tyngsta ekonomiska områden är inom utbildning och socialväsendet är det således barn, skolungdomarna och de äldre som i första hand kommer att drabbas.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapet och kommunerna

Sida:11

Följande text läggs till:

Lagen om landskapsandelar till kommunerna ändras så att den blir entydig gällande grundskolan inför år 2019 (för mer information se BF 5/2017–2018). Den planerade minskningen av de totala landskapsandelarna på ca 3 miljoner euro för år 2018 sänks till 1 miljon och senareläggs till år 2020 för att ge kommunerna en rimlig chans att på ett förnuftigt och klokt sätt möta en ny ekonomisk verklighet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson                                      Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson