Budgetmotion 27/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 27/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

Ålands polismyndighet har under senare år lyckats inspirera åländska ungdomar att utbilda sig till poliser. Den investering som genom myndighetens försorg har gjorts riskerar att omintetgöras såvida dessa ungdomar inte kan erbjudas arbete inom polismyndigheten. Föreliggande budgetförslag kan innebära att arbete inte kan erbjudas till dessa personer.

 

Det är en skyldighet att landskapsregeringen säkerställer dessa ungdomars yrkesval så att deras tjänsteutövning tryggas till fromma för landskapets invånare.

 

Polisen bör bli mer synlig och i synnerhet förebyggande polisarbete bör göras i skolorna i högre utsträckning än vad nuvarande upptagna penningmedel tillåter.

 

Polisens service till allmänheten bör likaså vara öppen och polisens växel bör åter öppnas så allmänheten har en direkt telefonlinje till polisen utan omväg via landskapets växel eller alarmnumret 112.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet, får följande lydelse:

”Landskapsregeringen skall under året säkerställa att de ålänningar som utexamineras som poliser erhåller anställning inom polismyndigheten.

 

Polismyndighetens verksamhet skall vara öppen mot allmänheten sålunda att kontakt till polisen skall möjliggöras med direktnummer till polisens växel utan att gå via landskapsregeringens växel eller alarmnumret 112.”

    

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund