Budgetmotion 27/2017-2018

Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 27/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer

 

Byråkratin för föreningar, företagare och enskilda för att ordna evenemang och nöjestillställningar blir allt snårigare. Krav på utbildade ordningsvakter, ur ett EU-perspektiv allt för stränga och dyra utskänkningsregler samt hårt begränsade öppettider höjer tröskeln för att arrangera evenemang på Åland.

     Dagens rigorösa regelverk hämmar såväl det frivilliga som det kommersiella åländska nöjes- och kulturlivet. En liberalisering av reglerna skulle ha betydande positiva effekter för utbudet av aktiviteter som i sin tur stärker Ålands attraktionskraft som turistmål och inflyttningsort. Ett enklare regelverk kunde även minska behovet av olika offentliga kultur- och evenemangsbidrag, genom minskade administrationskostnader och ökade intäktsmöjligheter för arrangörerna.

     En totalreform av lagar och regelverk bör därför genomföras där förtroendet betydligt stärks för att arrangörer och näringsidkare bär sitt ansvar för att ordning, säkerhet och ansvarsfull alkoholservering upprätthålls. Tillstånd, dokumentation och avgifter för nöjes- och kulturevenemang bör bli undantag, vilket i sin tur bör leda till minskade tillsynskostnader.

     Det nya regelverket bör omfatta allt typer av evenemang, både enstaka och återkommande, som drivs av ideella arrangörer eller näringsidkare. En förenkling av regelverket sammanfaller mycket väl med den av regeringen föreslagna kartläggningen av verksamheter inom de s.k. kreativa näringarna.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

Sida: 92

Ändring av anslag: anslaget höjs med 20 000 €

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Under året inleds ett projekt i syfte att skapa ett friare, enklare och billigare regelverk för arrangörer av evenemangs- och nöjestillställningar.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Axel Jonsson                                            Brage Eklund