Budgetmotion 28/2017-2018

Åtgärder för en hållbar havsörnspopulation

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr x/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åtgärder för en hållbar havsörnspopulation

 

På senare tid har såväl allmänheten som forskare konstaterat en märkbar nedgång av antalet ejderungar i vår skärgård. Minskningen är mest påtaglig i vår yttre skärgård. Observationer längs den finska kusten är lika alarmerande.

     Även andra fågelarter har minskat, bl.a. skräntärnan. En av orsakerna anses vara den växande stammen av havsörn. Utöver havsörn utgör även mink, räv och mårdhund samt bristen på blåmussla och försämrade miljöförhållanden ett hot mot ejderstammen.

     Enligt jaktförvaltningen orsakar havsörnen en minskning av häckande ådor med uppskattningsvis 20 procent %. Det är därför hög tid att Åland sammanställer ett brett underlag för vad man kan göra för att begränsa den ökande populationen av havsörn och snabbt skrider till åtgärder. För att bevara den biologiska mångfalden är återhämtningen av en tidigare starkt hotade havsörnsstammen positiv men det får inte ske på bekostnad av övriga för Åland viktiga fågelarter. 

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 44000 Naturvård

Sida: 79

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Anslaget för främjande av biologisk mångfald används särskilt till att i skyndsam ordning upprätta en förvaltningsplan och en åtgärdsplan för att reglera det växande havsörnsbeståndet samt till att minska beståndet av övriga predatorer som skadar återväxten av ejderstammen.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Brage Eklund                      Axel Jonsson