Budgetmotion 28/2018-2019

Stöd för biogasanläggning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  28/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2018-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för biogasanläggning

 

I det framtida energipusslet utgör biogas en viktig pusselbit till ett hållbart samhälle. Ingen annan bioenergi kan sluta kretsloppet som en biogasanläggning kan. Avfall blir till gas som kan användas som bränsle i fordon och i skärgårdstrafiken. Restprodukten blir värdefull gödningsmedel inom jordbruk och trädgårdar. Dessutom är en biogasanläggning nödvändig för berört näringsliv. En biogasanläggning är cirkulär ekonomi på riktigt.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (s. 172 )

Ändring av anslag: Ökas med 2.000.0000 euro

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: Landskapsregeringen ges i fullmakt att bevilja stöd om 40 % av investeringskostnaderna, dock högst 2.000.000 €.”

 

 

Mariehamn den 7 november 2018

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

Harry Jansson                                                                 Veronica Thörnroos

 

 

 

Roger Nordlund                                        Jörgen Pettersson

 

 

 

Britt Lundberg