Budgetmotion 28/2020-2021

Moderniserade lagar minskar kostnader

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    28/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Moderniserade lagar minskar kostnader

 

Såväl kommunallagen som arkivlagen är föråldrade och behöver moderniseras, därför är det bra att landskapsregeringen meddelat att de avser förnya bägge dessa lagar. Arkivlagen behöver anpassas till e-arkivering och kommunallagen behöver möjliggöra förenklade förfaranden. I bägge lagstiftningspaket är det viktigt att enkla processer är ledordet och att landskapsregeringen möjliggör inbesparingar inom den offentliga förvaltningen.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 210 Regeringskansliet (s 51)

Motivering: Följande text läggs till:För att underlätta för såväl landskapets som kommunernas förvaltning fokuserar regeringskansliet på att förenkla processer och möjliggöra inbesparingar då arkiverings- och kommunallagen revideras.”

 

 

 

Mariehamn den 5 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund