Budgetmotion 29/2015-2016

Tillhör ärendet: Penningautomatmedel (RF)
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 29/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Penningautomatmedel (RF)

 

I vårt partiprogram skriver Åländsk Demokrati: Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 e / månad till alla, som lyfter folkpension eller sjukpension, pga av att pensionerna står stilla och prisnivån stiger hela tiden. Detta skall finansieras med PAF-medel.

Landskapsregeringen behöver i samarbete med berörda myndigheter utreda hur många som berörs av detta pensionsarvode.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att motiveringen under Överföringar, moment 35000 Penningautomatmedel får följande tillägg:                         

”Av anslaget under momentet reserveras 350.000 att användas så att alla som lyfter folkpension eller sjukpension får ett pensionsarvode om 100e månatligen under perioden 1.7-31.12 2016.  ”

    

 

 

Mariehamn den 20 april 2016

 

 

Stephan Toivonen