Budgetmotion 29/2018-2019

Stöd för vård av dementa

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

29Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    29/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för vård av dementa

 

Demensvården och omsorgen är ett delat ansvarsområde mellan landskapsregeringen/ÅHS och kommunerna. De som behöver sjukhusvård skall vårdas på sjukhuset under ansvar av ÅHS och de som behöver omsorg är kommunernas ansvar. Under de senaste åren har landskapsregeringens politik medfört att demensavdelningen på ÅHS stängts samtidigt som landskapsregeringen skurit ner på tilldelningen av landskapsandelar för social verksamhet till kommunerna och ålagt kommunerna nya uppgifter. Dessa åtgärder riskerar att i första hand drabba de svaga och utsatta individerna, särskilt de klienter som är i behov av demensomsorg. Demensvården och omsorgen måste bli ett högprioriterat område och för det behövs det pengar. En demensavdelning inom ÅHS behövs både som kunskapscentrum för vården av dementa och som stödfunktion för kommunerna i deras sociala åtagande inom demensomsorgen.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Äldre och äldreomsorg

Sida:25

Följande text läggs till: ”En demensavdelning inom ÅHS öppnas från den 1 januari 2020 som ett led i arbetet med att kvalitetssäkra demensomsorgen. Kommunerna och ÅHS uppmanas att samarbeta för de dementas bästa.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

Jörgen Pettersson                                      Veronica Thörnroos

 

 

Britt Lundberg                                           Harry Jansson

 

 

Bert Häggblom                                          Lars Häggblom