Budgetmotion 29/2020-2021

Näringslivet på Åland är i förändring

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    29/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Näringslivet på Åland är i förändring

 

Landskapsregeringen konstaterar att näringslivet genomgått kraftiga förändringar under det senaste decenniet och skriver därtill att: ”[d]et snabbt ändrade ekonomiska läget under år 2020 leder till ytterligare omställningar inom det åländska samhället såväl på kort som på lång sikt”.

 

Trots skrivningar om att vi lever i en föränderlig värld levererar landskapsregeringen inget svar på vart vi är på väg, och inte heller levereras någon målbild. Det som torde vara givet är att de gamla hjulspåren inte kommer att vara hållbara för framtidens företag. Vi kommer att behöva förändra utbildning och fortbildning efter den arbetsmarknad som kommer att finnas post-corona. Det handlar dels om att skapa förutsättningar för nya lönsamma företag och dels om att aktivt arbeta för att den idag höga långtidsarbetslösheten bryts.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Näringslivet på Åland

Sida: 31

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen inleder omgående ett analyseringsarbete av arbetsmarknaden post-corona och tar därefter fram ett handlingsprogram för hur humankapitalet kan stärkas för att bidra till morgondagens lönsamma bolag. I handlingsprogrammet ska också en plan för att bryta långtidsarbetslösheten ingå.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund