Budgetmotion 3/2014-2015

Tillhör ärendet: Minska offentlig sektor
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minska offentlig sektor, ändring av motiveringen

 

Trots att landskapsregeringen gjort sitt yttersta för att försvåra för läsarna att få vederhäftig information lyckas den vetgirige på sidan 171 i budgetförslaget finna att det ackumulerade underskott för 2014 är hela 51,2 miljoner euro, en ökning från i fjol med 8,7 miljoner euro.

     För att inte situationen ytterligare ska förvärras bör regeringens verksamhetsutgifter nästa år minskas med åtminstone 5 procent.  Att minska kostnaderna för landskapets verksamhet är det enda sättet att få ekonomin i balans, när behörigheten över skatteintäkterna saknas. Eller när berättigade justeringar av klumpsumman uteblivit.

     En jämförelse mellan andelen offentligt sysselsatta på Åland, Finland och Sverige visar också att något måste göras. På Åland har andelen offentligt anställda vuxit från 28,2 procent år 1987 till 37,2 procent år 2012. En ökning med 32 %. Medan utvecklingen i både Sverige och Finland varit den rakt motsatta. I Sverige har andelen sjunkit från 34,7 procent år 1987 till 31,7 procent år 2012. I Finland har andelen sjunkit från 33,6 procent 1987 till 31,2 procent 2012. Det sistnämnda är alarmerande på grund av att både Åland och Finland har samma intäktskälla för den offentliga ekonomin. Medan Finland under tid anpassat sin offentliga sektor till en tuffare ekonomi har Åland kontinuerligt utökat densamma.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att det i allmänna motiveringen under rubriken ”Ekonomisk politik” sid. 8 infogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2015.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund