Budgetmotion 30/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 30/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

 

 

I Förslag till första tilläggsbudget för landskapet Åland 2016 föreslås ett anslaget om 320.000 samt att stödet under hela perioden fram till 2022 skulle uppgå till 2.700.000.

 

Landskapet har informerat om att den ämnar presentera en energiplan våren 2017.

 

Landskapet bör istället presentera energiplanen snarast för att efter det se över den produktionsbaserade ersättningen för att gälla fler energislag.

 

Landskapsregeringen minska underskottet och bör i nuläget minska ersättningen för vindkraft.  

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

Att anslaget under moment 72010 överföringar gällande Produktionsbaserad ersättning, vindkraft ska halveras till 160.000 för perioden 1.7-31.12 2016.  

    

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2016

 

 

Stephan Toivonen