Budgetmotion 30/2018-2019

Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter.

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  30/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter.

 

Vattenförsörjningen blir allt osäkrare på Åland. Långa torrperioder och dåligt skydd av vattentäkterna har medfört att problemet snart kan blir akut.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 45000 Vattenförsörjning och vattenvård (s 76)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås följande tillägg till motiveringen: ”Ett nytt vattenreningsverk vid ny råvattentäkt måste byggas. Investeringskostnaderna beräknad till 14 miljoner euro. Landskapsregeringen beviljar minst 40 % i stöd till Ålands Vatten för projektet. Landskapsregeringen framför också, till Ålands vatten, att man har beredskap att bevilja stöd för merkostnaderna för anslutning av andra vattendistributionsområden som idag inte hör till Ålands Vattens kunder.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Veronica Thörnroos

 

 

 

Harry Jansson