Budgetmotion 31/2017-2018

Konkretisera miljöarbetet - inför en skrotbilspremie

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 31/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkretisera miljöarbetet - inför en skrotbilspremie

 

Vill vi skapa en bättre miljö räcker det inte med visioner och utredningar utan det krävs konkreta handlingar. Fordonsparken på Åland är en av världens äldsta. Motorfordonsbyrån uppskattar att antalet fordon ökar med 500-600 per år medan antalet skrotade fordon är 100-200 per år. Antalet fordon som avställs ökar och många ägare väljer tyvärr att dumpa dem i naturen istället för att föra till skrotning. En uppgradering av fordonsparken ger miljösmartare och säkrare bilar med lägre utsläppsnivåer.

Genom införande av en skrotbilspremie minskas antalet skrotbilar som i dag står och skräpar i naturen

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 46000 Cirkulär ekonomi (157)

Ändring av anslag: ökas med 90.000 euro

Momentmotivering: Föreslås följande tillägg till motiveringen: "Anslaget under momentet inkluderar även skrotbilspremier”.

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Veronica Thörnroos